Середа, 24.04.2019, 06:04
Громадська Рада при УМВС України у Вінницькій області
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Мы будемо щиро Вам вдячні, якщо Ви встановите нашу кнопку в себе на сайті:

Громадська Рада при УМВС України у Вінницькій області


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Архів записів
 
Головна » 2013 » Серпень » 24 » При УМВС України у Вінницькій області створено Консультативно-експертну раду
22:22
При УМВС України у Вінницькій області створено Консультативно-експертну раду
Громадська Рада при УМВС України у Вінницькій області вивчатиме шляхи плідної співпраці з Консультативно-експертною радою при УМВС України у Вінницькій області та сподівається, що створене громадське об'єднання займе важливе місце в сфері сприяння діяльності працівників обласної міліції.


 

МВС УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

05.08.2013                                             м. Вінниця                                                    824

 

Про утворення Консультативно-

експертної ради при Управлінні

МВС України у Вінницькій області

Відповідно до п. 4.5. протокольного рішення розширеної наради керівництва МВС України від 23.07.2013, з метою проведення фахових консультацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері правопорядку, а також обговорення окремих важливих питань діяльності Управління

НАКАЗУЮ:

1.Утворити при Управлінні міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області Консультативно-експертну раду з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина, як постійно діючий дорадчий орган.

2. Затвердити положення про Консультативно-експертну раду при Управлінні внутрішніх справ України у Вінницькій області з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина (додається).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника УМВС Загорулька М.Д.

 

Т.в.о. начальника Управління

полковник міліції                                                          C.Ф. Вучкан

Додаток

до наказу УМВС

від 05.08 2013 № 824

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативно-експертну раду при Управління міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина

1. Консультативно-експертна рада при Управлінні міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим органом при Управлінні міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області (далі – Управління, УМВС), що здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів з представниками органів внутрішніх справ. Рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права, міжнародних відносин, соціології, культури, спорту тощо для обговорення окремих важливих питань діяльності Управління та пошуку шляхів їх вирішення.

2. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості, гласності, соціальної справедливості та забезпечення контролю суспільства за виконанням органами внутрішніх справ своїх повноважень.

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, а також постановами Верховної Ради України та указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

4. Основними цілями діяльності Ради є участь її представників у внесенні пропозицій щодо розроблення ефективного законодавчого забезпечення органів внутрішніх справ стосовно дотримання прав і свобод громадянина та людини, удосконалення взаємодії інститутів громадського суспільства та органів правопорядку, удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність МВС, здійснення фахових консультацій з різних питань функціонування Управління.

Для цього Рада взаємодіє з Управлінням, Консультативно-експертною радою при МВС України і, за потреби, - органами місцевої державної влади та самоврядування, науковими та навчальними закладами, а також іншими державними та громадськими організаціями.

5. Основними напрямами діяльності Ради є:

1) розгляд, консультації з громадськістю, публічне обговорення, внесення пропозицій до проектів та нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з діяльністю органів внутрішніх справ;

2) унесення пропозицій стосовно дотримання законодавчо закріплених прав і свобод людини та громадянина згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями в цій галузі, узятими на себе державою;

3) участь у розробленні та проведенні громадських експертиз проектів державних програм з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та безпеки дорожнього руху з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду;

4) пошук шляхів та способів вирішення проблемних питань, порушених у зверненнях, заявах та скаргах, що надійшли до Управління, з метою впровадження найбільш актуальних та дієвих механізмів захисту прав і свобод людини та громадянина;

5) проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування питань, пов’язаних з унесенням змін до законодавства України у сфері реалізації конституційних прав громадян;

6) надання Управлінню та його структурним підрозділам експертно-аналітичної підтримки в їх роботі;

7) унесення пропозицій щодо розроблення критеріїв оцінки діяльності органів внутрішніх справ, які б відповідали міжнародним стандартам і були зрозумілі для пересічних громадян;

8) проведення роз’яснювальної роботи під час круглих столів, науково-практичних конференцій для популяризації в суспільстві ідей, пов’язаних з реформуванням діяльності МВС України;

9) забезпечення належних партнерських відносин між органами внутрішніх справ та інститутами громадянського суспільства з метою підвищення авторитету працівників міліції та піднесення престижу професії правоохоронця;

10) інформування громадськості та керівництва Управління про результати роботи Ради.

6. Рада аналізує законодавство України, що регламентує діяльність органів внутрішніх справ, готує пропозиції щодо його вдосконалення, вивчає проблемні питання, які виникають у практичній діяльності органів внутрішніх справ, і на підставі їх аналізу, ґрунтуючись на вимогах закону, розробляє та подає до УМВС рекомендації стосовно:

1) внесення змін у формування державної політики у сферах захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також формування політики у сферах міграції;

2) підготовки пропозицій стосовно необхідності прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів;

3) вжиття заходів щодо посилення впливу громадянського суспільства на результати діяльності органів внутрішніх справ;

4) інших актуальних питань, що виникають у діяльності органів внутрішніх справ.

7. Основними принципами діяльності Ради є відкритість, колегіальність та професіоналізм.

8. До складу Ради можуть входити громадяни України, які є фахівцями в галузі права, міжнародних відносин, соціології, діячі культури, видатні спортсмени, експерти в різних сферах діяльності держави. Особа, яка є кандидатом до складу Ради, повинна мати значний досвід діяльності у відповідній сфері, бути професіоналом, характеризуватися порядністю та високою моральністю, які визнані всім нашим суспільством.

9. Рада утворюється строком на два роки. До складу Ради входять голова Ради, заступник голови та члени Ради на засадах рівного представництва від визначених сфер діяльності. Персональний склад Ради (за згодою) затверджується наказом Управління.

Голова Ради та його заступник обираються зі складу Ради простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Секретар Ради визначається із числа працівників Управління.

10. Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві, заступнику та членам Ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Рада приймає мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації, з питань організації роботи Ради – рішення.

11. У разі відсутності голови за його дорученням обов’язки голови Ради виконує його заступник.

12. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: здійснює підготовку матеріалів до засідань, повідомляє членів Ради про дату, час та місце проведення засідання, розробляє план роботи Ради та організовує його виконання, готує документи Ради, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами. За дорученням голови та його заступника виконує інші завдання.

У разі тимчасової неможливості виконання своїх обов’язків секретар за письмовим погодженням голови Ради, визначає особу, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, про що інформує протягом трьох днів членів Ради.

13. Члени Ради беруть участь у підготовці та прийнятті рішень Ради, у заходах, що нею проводяться, у вивченні питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, у розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови Ради, його заступника члени Ради готують письмові висновки з окремих питань.

Члени Ради за запрошенням мають право бути присутніми на нарадах, що проводяться керівництвом Управління, у встановленому порядку ознайомлюватися з необхідними документами, виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Радою та керівництвом Управління питань щодо вдосконалення законодавства, необхідності підготовки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

Виключення зі складу Ради здійснюється за рішенням начальника УМВС у зв’язку із невиконанням особою обов’язків відповідно до цього Положення, на підставі відповідної заяви особи або за поданням голови Ради.

14. Рада під час здійснення своєї діяльності:

1) залучає, за згодою, провідних спеціалістів наукових установ, громадських організацій, органів державної влади до участі в засіданнях та роботі Ради;

2) утворює за необхідністю експертні групи щодо внесення пропозицій з реформування законодавства у сфері діяльності ОВС;

3) отримує від Управління проекти та нормативно-правові акти, що потребують експертної оцінки;

4) надає до Управління, інших органів влади, підприємств, установ, організацій запитану інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради, і отримує таку інформацію;

5) взаємодіє з іншими консультативно-дорадчими органами, що діють при Управлінні та його структурних підрозділах.

15. Основною формою діяльності Ради є засідання, що скликаються в разі потреби, як правило, другого вівторка місяця, але не рідше одного разу на квартал секретарем Ради. До засідання членам Ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з інших галузей знань, які не є її членами.

Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник.

На засіданнях Ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються. Засідання Ради є таким, що відбулося в разі присутності не менше двох третин членів від їх затвердженої кількості.

16. Плани роботи Ради затверджуються на її засіданнях.

17. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Члени Ради повинні особисто висловити свою позицію; делегування голосів не допускається. У разі відсутності з поважних причин члена Ради (хвороба, відрядження тощо), він може протягом 3 робочих днів подати в паперовому або електронному вигляді на адресу секретаря Ради виклад власної позиції щодо предмета обговорення, чітко зазначивши, чи підтримує він питання, що виносилися на голосування.

18. Результати роботи Ради оформлюються у вигляді рішень, які мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Управлінням.

19. Робота Ради висвітлюється на веб-сайті УМВС та засобах масової інформації.

20. Організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється УМВС.

 

Заступник начальника УМВС

полковник міліції                                            М.Д. Загорулько

Переглядів: 425 | Додав: ГР
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright grumvsuvo.at.ua © 2019
Друзі сайту


Створити безкоштовний сайт на uCoz