Середа, 27.05.2020, 15:21
Громадська Рада при УМВС України у Вінницькій області
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Мы будемо щиро Вам вдячні, якщо Ви встановите нашу кнопку в себе на сайті:

Громадська Рада при УМВС України у Вінницькій області


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Архів записів
 Регламент Громадської Ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради
від 9 жовтня 2013 № 2


РЕГЛАМЕНТ
Громадської Ради при УМВС України у Вінницькій області

Загальні положення

1. Регламент Громадської Ради при УМВС України у Вінницькій області (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської Ради при УМВС України у Вінницькій області (далі – Громадська Рада).
2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує  УМВС, громадськість про свою діяльність.Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську Раду та цим Регламентом.
3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом. Голова громадської ради має заступника, який обирається у порядок та спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
4. Розподіл функціональних повноважень між головою ГР та заступником голови громадської ради (далі – заступник голови), визначається Положенням та здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.
6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється Правлінням ради спільно із секретаріатом громадської ради  за пропозиціями комітетів.
План роботи громадської ради (напрямки діяльності) на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.
План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності УМВС, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні УМВС консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
•    чергові засідання громадської ради,
•    засідання Правління, комітетів і тимчасових комісій (у разі їх створення),
•    проведення громадської експертизи діяльності УМВС,
•    проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
•    заходи в межах проведення УМВС  консультацій з громадськістю,
•    забезпечення інформування УМВС, громадськості про діяльність громадської ради,
•    інші заходи в межах повноважень громадської ради.
8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.
План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.
9. Члени громадської ради та комітети громадської ради  подають Правлінню громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті УМВС, Громадської Ради при УМВС України у Вінницькій області та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою голови ради.
12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності заступником голови ГР, або виконуючим обов’язки голови громадської ради у відповідності до Положення. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником  УМВС  дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.
Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті УМВС та веб-сайті ГР.
13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради (його заступником у відповідності до Положення) на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.
Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться)  не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті УМВС та веб-сайті ГР.
14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник УМВС може брати участь у засіданнях громадської ради.
15. Засідання громадської ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.
Перед початком засідання громадської ради секретаріат громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.
16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради (заступником голови згідно Положення). Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, комітетів та тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).
17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій. Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради, комітетами або тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.
18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням заступник.
19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.
20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
1) на першому засіданні громадської ради головує голова громадської ради нового складу;
2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів скликається (проводиться) головою громадською ради у період не пізніше як у двотижневий термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.
3) на першому засіданні громадської ради розглядається Положення та Регламент.
21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.
22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.
23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та заступник голови громадської ради.
Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
1)    розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти, або розміщення проекту рішення на веб-сайті ГР;
2)    встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення на електронну пошту та через форум членів ГР на веб-сайті ГР;
3)    узагальнення пропозицій та зауважень;
4)    підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;
5)    голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;
При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Організація роботи комітетів та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення комітетів та визначено напрям їх  діяльності.
25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням Правління громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.
Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники УМВС, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.
27. Основною формою роботи комітетів та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.
28. Засідання комітетів та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.
29.    Комітет або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Правління громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини Громадської Ради з УМВС України у Вінницької області

30. Голова громадської ради, його заступник можуть брати участь у засіданні колегії УМВС України у Вінницької області.
31. Громадська рада готує та подає УМВС України у Вінницької області щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.
32. Громадська рада може подати УМВС України у Вінницької області пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.
33. Голова громадської ради, його заступник в обов’язковому порядку інформує УМВС України у Вінницької області про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності УМВС України у Вінницької області,
громадської антикорупційної експертизи проектів програм профілактики та боротьби зі злочинністю.

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності УМВС України у Вінницької області, громадську антикорупційну експертизу проектів програм профілактики та боротьби зі злочинністю.
33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності УМВС України у Вінницької області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою на її засіданнях або на засіданнях Правління на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.
35. Для проведення громадської експертизи діяльності УМВС України у Вінницької області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
36.Результати проведення громадської експертизи діяльності УМВС України у Вінницької області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Правління громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської Ради

37. На офіційному веб-сайті УМВС України у Вінницької області та веб-сайті Громадської Ради при УМВС України у Вінницької області в обов’язковому порядку розміщується Положення про громадську раду, Регламент громадської ради, плани роботи (напрямки діяльності) громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.
38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.
39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті УМВС України у Вінницької області здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради, а на веб-сайті Громадської Ради при УМВС України у Вінницької області заступником голови ГР.
40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської Ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник голови ГР.
У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.
Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має керуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

Copyright grumvsuvo.at.ua © 2020
Друзі сайту


Створити безкоштовний сайт на uCoz